keskiviikko 27. maaliskuuta 2019

KORPORAATEISTA KOULUTUKSEEN13-vuotiaan helsinkiläisen Valeria Termosen rauhanjuliste.

Yhden sukupolven aikana on tapahtunut valtava muutos. Suomen koulutetuimmat ikäluokat ovat syntyneet 1970 - 1980 -luvuilla. Sen jälkeen oppimistulokset ovat laskeneet. Nuorten kyky lukea, laskea ja kirjoittaa on huonontunut.


Tämä on johtunut teknologian ja tiedon siirron valtavan nopeasta kehityksestä. Suurin yksittäinen tekijä on sosiaalinen media.

Koulujärjestelmää tulee kehittää niin, että jokainen nuori kokee olevansa tärkeä ja merkityksellinen ja löytää paikkansa yhteiskunnassa. Tämä edellyttää maamme parhaiden, ei poliittisten voimien rekrytoimista koulujärjestelmäämme kehittämään.

Suomen tulevaisuus perustuu toisten ihmisten arvostamiseen ja kunnioittamiseen, toisista välittämiseen ja yhteiseen sitoutumiseen paremman tulevaisuuden puolesta.