lauantai 13. maaliskuuta 2021

KANSAINVAELLUKSET

Vaeltajia on ollut aikojen alusta. Jo 40.000 vuotta sitten esivanhempamme etsivät uusia metsästys- ja kalastusalueita ja levittäytyivät Aasiaan ja Eurooppaan. Idän suunnalta vaelsivat suomalaisugrilaiset kansat nykyisille asuinsijoilleen, myös Suomen niemelle.

Väkeä on liikuttanut uskonto ja liikuttaa edelleen. Uskonsodat vainoseuraamuksineen muuttelivat Euroopan väestökarttaa kolmen vuosisadan ajan 1300-1700.

Sotien jälkeen Suomi kotoutti karjalaiset. Kun työtä ja leipää ei riittänyt kaikille, muutti Ruotsiin runsaasti suomalaisia. Aikaisemmin oli Suomesta muutettu Amerikkaan. Tällöin sosiaaliset sukuyhteydet jäivät aluksi kirjeiden ja myöhemmin puhelimien varaan.

Nykyiset pakolaisaallot muistuttavat jo pienimuotoisia kansainvaelluksia. Enimmät muuttavat etelästä pohjoiseen, monet tänne Pohjoiseen asti. 2000-luvulla pakolaisuus johtuu sodista, etnisestä väkivallasta, nälästä ja toiveesta leveämmästä leivästä.

Uhka, mihin me voimme itse vaikuttaa joka päivä on ilmaston muutos. Ilman lämpenemisen vaikutuksesta tulee suuret kansainvaellukset niiltä alueilta, missä ruokaa ei enää pystytä tuottamaan.

Ihmisillä on hätä ja turvattomuus, mutta heillä on kuitenkin yksi Tähti, mikä vie eteenpäin.

 Se on Toivo paremmasta!

 

 

maanantai 1. maaliskuuta 2021

VERKOSTOT JA VALTAKLIKIT

Ihmisten verkosto muodostuu joukosta ihmisiä ja niiden välisiä suhteita. Ihmissuhteiden normaali perusta on lojaalisuus, solidaarisuus ja luottamus. Verkostot auttavat työelämässä. Kukaan ei pärjää täysin ilman muita. Parhaimmillaan verkostot toimivat avoimesti, tasa-arvoisesti ja melko pyyteettömästi.

Sosiaalisessa mediassa keskustellaan siitä, miten valtaklikit tulevat kalliiksi. Keskustelu koskee työpaikoilla koettua kiusaamista ja epäasiallista kohtelua. Yli 60 % ihmisistä kokee työnsä henkisesti kuormittavaksi. Hyvät työntekijät pettyvät, masentuvat ja uupuvat työssään valtapelien, suosikkijärjestelmien ja niistä johtuvien pelkojen tai oman edun tavoittelun vuoksi.


Valtaklikit ovat autoritaarisia, suvaitsemattomia ja enemmän tai vähemmän suljettuja verkostoja - melkein kuin salaliittoja. Niihin kuuluvat eivät ajattele itse, vaan antavat klikin päättää. Valtaklikkejä on suhteellisesti eniten julkisen sektorin työpaikoilla. Koska kunnat ovat julkisen sektorin suurin työllistäjä, niin määrällisesti eniten valtaklikkejä on kunnissa.

Valtaklikit rakentuvat epäterveelle vastavuoroisuudelle, missä jäädään velkaa vastapalveluista. Kun sinä teet hyvää minulle, niin minäkin teen hyvää sinulle. Tästä seuraa vääristynyt tilanne, missä valtaa halutaan käyttää oman valtaklikin eduksi. Pätevin jätetään valitsematta eivätkä parhaat ideat ja ratkaisut koskaan toteudu. Tämä heikentää ihmisten mielenterveyttä ja mielenrauhaa. Siksi valtaklikit pitää tunnistaa ja niitä pitää vastustaa.