keskiviikko 1. maaliskuuta 2023

SUOMALAISET RAUHANTURVAAJAT

Rauhanturvaamisella yritetään auttaa valtioita ja muita riitojen osapuolia luomaan olosuhteet pysyvälle rauhalle. Toiminta perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 1945 mukaiseen riitojen rauhanomaiseen selvittelyyn. Suomen tultua vuonna 1955 YK:n jäseneksi ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat lähtivät syksyllä 1956 Suezin kanavalle Egyptiin.


Sen jälkeen suomalaisia rauhanturvaajia on ollut kymmenissä operaatiossa YK:n, EU:n ja Naton johdolla ympäri maailman. Suurimpia operaatioita on  ollut Kyproksessa, Siinailla, Golanin kukkuloilla, Libanonissa, Bosniassa, Kosovossa ja Afganistanissa. 

Suomalaisia rauhanturvaamisen veteraaneja on yli 50.000. Tälläkin hetkellä  suomalaisia rauhanturvaajia ja sotilastarkkailijoita on useissa kohdemaissa maailmalla. Suomalaisia on kuollut rauhanturvaamisen operaatioissa 49, joista noin kolmasosa palvelutehtävissä. Muut ovat kuolleet sairauksiin tai liikenne-onnettomuuksissa ja tapaturmissa.

Syinä rauhanturvaajaksi lähtemiseen ovat olleet palkka, verovapaa auto ja seikkailunhalu - halu nähdä maailmaa. Rauhanturvaajien väliintulolla on estetty konfliktien laajeneminen ja satojentuhansien ihmisten kuolema. Oman kuoleman tai vammautumisen kohonnut riski on kuitenkin painanut mieltä.

Lions E-piirin 82-vuotias entinen lempääläinen piirikuvernööri, sotilasmestari Rauno Sulonen on palvellut rauhanturvaajana vuosina 1964-1965 Kyproksessa ja 1976-1977 Siinailla.