sunnuntai 4. syyskuuta 2022

OLLAAN POSITIIVISIA

Hesarin uutiset olivat kaikilla tavoilla hyvin masentavia. En halunnut lukea lehteä edes loppuun asti kerralla.

Miten tämä menee näin?

Maailmalla itsensä valtaan nostaneet ja vallan itsellensä loppuiäkseen anastaneet haaveilevat maailman vallasta. Vallasta hallita vuosisatoja sitten hallinnoituja alueita, mitkä tyrannien mukaan pitäisi kuulua heille, siis huomaa heille edelleen ei siis kansalle.

Suku, kylä, kunta tai kansakunta koostuu ihmisistä, joilla on samankaltainen, perimä, historia tai arvomaailma ja joissain tapauksissa jopa kieli. Aikaa myöden kansalle on muodostunut rajat. Kansakuntaa ei muodosteta väkivalloin yhdistelemällä palapelin osia sieltä ja täältä yhteen. Näin ei synny yhteishenkeä, mikä on se liima, mikä yhdistää eli Me Henki. Aivan kuin erilaisissa yhteisöissä on yhteishenki, koska ajatellaan sama henkisesti. Me Henki ei tarkoita sitä, että se olisi jotakin toista Me henkeä vastaan.

Nuorena, kun oli korkeat ihanteet, eivätkä elämän tosiasiat vielä rasittaneet tietoisuutta, ajattelin, että mikä hallitsemisessa on niin hankalaa? Tarvitsee vain tehdä hyvää kaikille.

Vastakkainasettelu on kuitenkin hyvin yleistä. Kuvitellaan hyvän loppuvan maailmasta, jos sitä kaikille jaetaan. Kaipaan tuota yhteisöllistä Me Henkeä. Unohdetaan vanhat historiat, ottamalla kuitenkin niistä oppi talteen. Jos maailmalla on paljon negaatiota, niin pyritään itse lähipiirissä vaalimaan positiivisuutta.

Ennen oli keltainen lehdistö. Nyt on media ja some ja ne yhdessä. Haluammeko oikeasti roskatunkiouutisia vai totuudellisia, värittämättömiä uutisia ympäröivästä viitekehyksestä. Mielestäni pienellä pensselillä tehdyt uutiset ovat positiivisia, vaikka ne olisivatkin negatiivisista asioista.

Pidetään sukulaiset ja ystävät ja toisinajattelevat lähellä ja ollaan avoimia. Pohditaan yhdessä miten ongelmat ratkaistaan ja hyväksytään näkemyserot.

Tervehditään toisiamme, eikä oteta tervehdystä takaisin, jos toinen ei tervehdi.

Luodaan yhdessä Mielen Rauhaa!

Tehdään itse positiivisia asioita eli tehdään jokaisesta päivästä positiivinen päivä!

torstai 1. syyskuuta 2022

SUOMEN SUURMIEHET

Tasan kaksisataa vuotta sitten syksyllä 1822 Turun yliopistossa aloitti opiskelunsa kolme tulevaa suurmiestä, Elias Lönnrot, Johan Ludvig Runeberg ja Johan Vilhelm Snellman. Lönnrot oli syntyperältään suomenkielinen, muut olivat ruotsinkielisiä.


Elias Lönnrot (1802-84) oli kansanrunouden kerääjä ja julkaisija, kielentutkija ja lääkäri. Hän toimi myös Helsingin yliopiston suomen ja kirjallisuuden professorina. Lönnrot laati uraauurtavan teoksen Flora Fennica - Suomen kasvisto ja julkaisi suomalais-ruotsalaisen sanakirjan. Näissä teoksissa hän loi oppisanastoa ja uudissanoja kirjakieltä varten. Lönnrotin päätyönä pidetään kuitenkin Suomen kirjallista historiaa Kalevalaa.


Johan Ludvig Runeberg (1804-77) oli Suomen kansallisrunoilija. Hänen Vänrikki Stoolin tarinoilla (2 osaa) on ollut valtava yhteiskunnallinen merkitys. Teoksessa Runeberg kuvailee Suomen sodan 1808-09 vaiheita ja henkilöitä. Sen ensimmäisen osan johdannosta tuli Maamme-laulu.

Johan Vilhelm Snellman (1806-81) oli filosofi ja valtiomies. Hän toimi Helsingin yliopiston professorina ja senaatin jäsenenä. Snellman piti edistyksen ehtona kansallista sivistystä, joka saattoi pohjautua vain kansan omaan kieleen. Hänen ansiostaan suomi määrättiin 1863 viralliseksi kieleksi ruotsin rinnalle. Snellmanin ansiosta Suomi sai myös oman rahan 1865.

Lönnrot, Runeberg ja Snellman olivat 1800-luvun tähtiä. Omaan kansallistunteeseen heräävässä Suomessa tarvittiin kotimaisia sankareita kansallisen identiteetin luomiseksi ja yhtenäisyyden lujittamiseksi. Koululaitos ja sanomalehdistö huolehtivat siitä, että nämä suurmiehet tunnettiin kaikissa kansankerroksissa. Ilman heitä maastamme ei olisi tullut tällainen Suomi.   

maanantai 8. elokuuta 2022

PELOLLA HALLITSEMINEN JA PELOLLA JOHTAMINEN

Ilta-Sanomien erikoistoimittaja Seppo Varjus kirjoitti (I-S 6.7.2022), että sota mahdollistaa sen, että Putin voi hallita Venäjää kasvavalla pelolla. Jokaisella venäläisellä on syytä pelätä henkensä, vapautensa tai omaisuutensa menettämistä.


Pelolla hallitseminen on diktaattoreiden yleisesti käyttämä tapa. Putinin aikana Venäjällä on kiristetty lakeja ja hallintoa. Kukaan tai mikään ei ole turvassa valtion poliittiselta terrorilta.

Pelolla hallitsemisen sukua on pelolla johtaminen. Sitä tapahtuu yleisesti alemmilla tasoilla, kuten Suomessa kunnissa ja yrityksissä. Tällöin ei onneksi ole kysymys kenenkään hengestä tai vapaudesta, vaan terveydestä tai omaisuudesta. 

Lapsi pelkää etenkin asioita, joita hän ei ymmärrä.

Pelolla johtaminen on pelisääntöjen muuttamista epäreilusti ja ennustamattomasti. Ihmiselle tulee tunne, että asiat vain tapahtuvat eikä itsellä ole mahdollisuutta vaikuttaa. Pelolla hallitseminen ja pelolla johtaminen tulevat taloudellisesti ja inhimillisesti hyvin kalliiksi.

perjantai 1. heinäkuuta 2022

TAISTELU TOTUUDESTA

Disinformaatio on vieraan valtion peiteltyä pyrkimystä vaikuttaa erehdyttävästi yleiseen mielipiteeseen ja poliittiseen päätöksentekoon. Se heikentää toisen valtion hallinnon uskottavuutta ja kansalaisten luottamusta sekä haittaa julkista keskustelua ja demokraattista päätöksentekoa.

Julkinen keskustelu on tärkeä osa demokratiaa. Sen tehtävänä on tunnistaa yhteiskunnan ongelmia ja vaikuttaa päätöksentekoon. Siksi vihamielisen tahon yritykset sekaantua julkiseen keskusteluun ovat kohtalokkaita, niinkuin Brexit- ja Trump-tapaukset ovat todistaneet.


Digiaikana internetiä, somea, algoritmeja ja tekoälyä hyödyntävä propaganda on erilaista kuin ennen. Suomessa digitaalisen valetiedon vastustuskyky on herättänyt huomiota maailmalla. Onhan Suomella kokemusta Venäjän ja Neuvostoliiton propagandalla vaikuttamisesta yli sadan vuoden ajalta.

Psykologi ja tietokirjailija Taina Kuuskorpi neuvoo Tiede-lehdessä jokaista auttamaan vääristellyn tiedon torjumisessa (Tiede 7/2022). Pysy valppaana. Älä levitä lähteettömiä uutisia tai väitteitä. Muista tarkistaa kuulemasi tai näkemäsi myös päämedioista. Maltti ja järjen käyttö eivät kavenna mielipiteesi ilmaisua.

keskiviikko 1. kesäkuuta 2022

HISTORIAA EI OSATA EIKÄ YMMÄRRETÄ

Presidentti Vladimir Putinin ilmoittamat historialliset perusteet Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan ovat hölynpölyä. Kuitenkin niihin uskotaan yllättävän laajasti Venäjällä ja vähän muuallakin. Venäjällä uskotaan valtion johdon propagandaan, koska monilla ei ole muutakaan vaihtoehtoa. 

Herodotos, jota usein pidetään historian isänä.

Monia konflikteja tai sotia yhdistää se, että ne liittyvät tavalla tai toisella historian käyttöön - joko sen hyväksikäyttöön, vääristelyyn tai sivuuttamiseen. Valtaapitävät ovat aina muokanneet historiaa omiin tarpeisiinsa. Ihmisten ymmärrys siitä, mistä ja miten olemme tulleet siihen, missä tänään olemme, ei ole riittävää.

Maailman maiden liittolaissuhteet kylmän sodan aikana vuonna 1980. Tummansinisellä Nato-maat, keskisinisellä Yhdysvaltain liittolaiset, punaisella Varsovan liiton maat, vaaleamman punaisella kommunistiblokin muut jäsenet tai liittolaiset, vaaleansinisellä puolueettomat maat.

Englantilainen George Orwell julkaisi toisen maailmansodan päätyttyä vuonna 1949 kuvauksen synkästä tulevaisuuden yhteiskunnasta nimellä "Vuonna 1984", missä historiaa kirjoitetaan uusiksi. Totuutta vääristellään valtion johdolle suotuisaksi. Ennustus näyttää toteutuneen Venäjällä nyt vuonna 2022.

Vaikka historia auttaa hahmottamaan maailmaa, se ei näy historian arvostuksessa Suomessa. Historian opiskelu alkaa yleensä viidenneltä ja päättyy peruskoulun kahdeksannelle luokalle. Lukion uudistuksessa pakollisten historian kurssien määrä on vähentynyt. Kuitenkin se, joka ei osaa eikä ymmärrä historiaa, joutuu elämään sen uudelleen.

sunnuntai 1. toukokuuta 2022

PELOTTAVAT PSYKOPAATIT

Psykopatialla tarkoitetaan luonteen poikkeavuutta, jonka esiintyvyys on väestötasolla noin 1-2 prosenttia. Miehillä se on naisia yleisempää. Kyseessä on äärettömän epämiellyttävä ja vaarallinen persoonallisuus. Vangeista lähes joka viides on psykopaatti. Psykopaatit ovat pelottavia, sillä he hurmaavat, pettävät, valehtelevat ja jopa tappavat oman mielensä mukaan.

Professori Lauri Nummenmaan (Tiede 4/2022) mukaan psykopaatista on ikäänkuin puhallettu pois kaikki inhimillisyys ja jäljelle on jäänyt pelkkä tyhjä kuori, joka etsii konemaisesti omaa nautintoa välittämättä muiden tunteista. Psykopaattisten piirteiden esiintyminen on yhteydessä agressiivisuuteen ja rasismiin.

Psykopaattien älykkyys on keskimäärin samalla tasolla muun väestön kanssa. Monet psykopaattiset piirteet, kuten vastuuttomuus, impulsiivisuus ja patologinen valehteleminen ovat tuhoisia työyhteisön kannalta. Aikuisiän psykopatiaan on kuitenkin lähes mahdoton puuttua. Psykopaateilta nimittäin puuttuu sairaudentunto ja tahto parantua. Tehokkaita hoitoja ei ole.

sunnuntai 3. huhtikuuta 2022

LUONNONRAUHAA

Aivojen ylikuormittumista voi ehkäistä parhaiten rauhoittumalla luonnossa. Metsässä voi tuntea, kuinka huolten paino vähenee hartioilla ja stressin rasittaman sydämen syke laskee. Lapselle voi antaa suuren lahjan, kun opettaa häntä pienestä pitäen hakemaan voimaa luonnosta.

Luonto hoitaa meitä tutkitusti monin tavoin; aistimme kohentuvat, verenpaine laskee, aivot voivat paremmin, vastustuskykymme voimistuu ja jo pelkkä metsäilman hengittäminen edistää terveyttämme. Luonnossa liikkuessamme koemme mielihyvää useiden aistien kautta samanaikaisesti: tuoksut, äänet, hiljaisuus, tuulen suhina ja vaihtuvat värit ovat korvaamaton aarreaitta.

Espoon Nuuksiossa sijaitseva Suomen luonto- ja retkeilykeskus Haltia on suosittu vierailukohde niin koti- kuin ulkomaalaisten matkailijoiden parissa. Haltian Lataa aivosi luonnossa-näyttely tutustuttaa luonnon terveysvaikutuksiin ja antaa ideoita niistä nauttimiseen.