maanantai 1. toukokuuta 2023

TEKOÄLYN MYYTTI

Tekoälystä voi olla montaa mieltä. Esimerkiksi kenen tahansa käytettävissä olevaa tekoälyohjelmaa Chat GPT:tä kehutaan ja moititaan. Monet julistavat tekoälyn mullistavaa voimaa. Toiset taas pelkäävät, että tekoäly riistäytyy ihmisten hallinnasta.

Amerikkalainen tietojenkäsittelytieteilijä Erik J. Larson väittää vuonna 2021 julkaistussa teoksessaan The Myth of Artificial Intelligence, että kuvitelma ihmisen kaltaisesta tekoälystä on vahingollinen myytti.


Tekoälyohjelmat perustuvat induktiiviseen päättelyyn, missä suuresta määrästä yksittäisiä havaintoja muodostetaan yleinen sääntö. Näin voidaan rakentaa tehokkaita älytyökaluja yksittäisiin tarkasti määriteltyihin tehtäviin.

Amerikkalainen psykologian tohtori Daniel Goleman julkaisi vuonna 1995 teoksen Tunneäly, Emotional Intelligence. Teoksessaan Goleman esittää ihmisen menestymiselle neljä selitystä itsetuntemuksesta, motivaatiosta, empatiasta ja arvostavasta vuorovaikutuksesta.

Tekoäly ei pysty käyttäytymään mainituin tavoin, koska tekoälyllä ei ole tunneaistia eikä tietoisuutta. Ihmismieli toimii tekoälyä laajemmin. Eroa voi kutsua ihmisen sieluksi.