keskiviikko 1. joulukuuta 2021

LUOTTAMUS

Luottamus tai sen puuttuminen näkyy ihmisten välisissä suhteissa. Luottamus kohdistuu pääasiassa tulevaisuuteen. Avoimuutta ja rehellisyyttä taas tarvitaan puhuttaessa nykyisistä tai menneistä asioista. Ilman niitä ei ole totuutta.

Lait laajentavat luottamuksen koko yhteiskuntaan. Lait ovat ihmisten säätämiä ja perustuvat yhteisiin arvoihin. Lait pitävät yllä järjestystä ja estävät sekasortoa (anarkiaa). Ne pitävät koossa yhteiskuntia ja valtioita.

Ihminen tuntee luottavaisen suhtautumisen muihin arvokkaaksi. Luottamus on onnistuneen yhteistyön perusta. Luottavainen suhde tuo taloudellista hyötyä. Se tekee yhteistoiminnan miellyttäväksi ja vahvistaa yhteisiä käyttäytymissääntöjä. Luottamus tuo turvallisuutta ja rauhaa.