keskiviikko 20. tammikuuta 2021

MARKKINATALOUS JA KAPITALISMI

Arvovaltainen kansainvälinen taloussanomalehti The Financial Times käynnisti toista vuotta sitten laajan ja edelleen jatkuvan keskustelun talousjärjestelmämme korjaustarpeista. Markkinataloutta ja vapaata kilpailua puolustavassa lehdessä amerikkalaiset yritysjohtajat julistivat haluavansa palvella yhteistä hyvää omistaja-arvon rinnalla.

The Financial Times vaati kapitalistisen järjestelmän resetointia eli nollausta. Lehden mukaan Yhdysvaltojen 181 suurinta yritystä edustava järjestö linjasi, että yritysten päämääränä ei enää ole pelkkä omistajien etu, vaan yritysten pitää toimia myös asiakkaiden, työntekijöiden ja yhteisön edun puolesta.


Keskustelun ymmärtämiseksi on tärkeätä erottaa toisistaan markkinatalous ja kapitalismi. Markkinataloudessa ihminen on tärkein ja rahalla on vain välinearvo. Kapitalismi on markkinatalouden turmeltunut osa. Siinä tärkein tavoite on rahan suuri määrä ja voittojen maksimointi.

Kapitalistisessa järjestelmässä rahoitusmarkkinoiden osuus kansantaloudesta kasvaa. Rahaa tehdään rahalla eikä teollisilla investoinneilla. Tämän vuoksi tulo- ja varallisuuserot kasvavat. Selvimmin tämä näkyy Yhdysvalloissa, mikä on maailman suurin kapitalistisen talousjärjestelmän maa.

Erityisesti kylmän sodan päättymisen jälkeen tapahtunut tekninen kehitys eli digitalisaatio ja maailman taloudellinen yhdentyminen eli globalisaatio ovat kärjistäneet muutosta. Suuryrityksillä ei kuitenkaan ole isänmaata, maailma kokonaisuutena ei tarvitse kilpailukykyä eikä maapallo kestä rajatonta kasvua.