keskiviikko 1. toukokuuta 2024

DEMOKRATIA JA ASIANTUNTEMUS

Wienin yliopiston professori ja tekoälyn etiikan asiantuntija, belgialainen Mark Coeckelbergh on vuonna 2024 julkaisut heti ilmestymisensä jälkeen suomennetun kirjan Miksi tekoäly nakertaa demokratiaa ja mitä sille voidaan tehdä. Kirjassaan hän määrittelee länsimaista demokratiaa seuraavasti.

Demokratia voidaan ymmärtää monella tavalla. Yksinkertaisimmillaan demokratia on äänten keräämisen menetelmä. Edustuksellisessa demokratiassa ensin äänestetään kansalaisia edustavat poliitikot ja sen jälkeen he äänestävät puolestamme. Enemmistöpäätöksillä tehdään poliittisia päätöksiä.

Rikkaassa muodossaan demokratialta edellytetään enemmän. Kansalaisilta edellytetään aktiivisuutta, osallistumista ja itsenäistä ajattelemista. Heidän edellytetään keskustelevan avoimesti ja julkisesti. Heidän edellytetään olevan valmiita muuttamaan näkemyksiään tarpeen mukaan. Aktiivinen osallistuminen estää vallan väärinkäytön.

Tämä demokratian moderni versio edellyttää kansalaisilta tietoa ja ymmärrystä. Nykyaikaisten tietoyhteiskuntien tapahtumien ymmärtäminen edellyttää kuitenkin korkeaa asiantuntemusta. Tämä on olemassa olevien demokratioiden heikkous ja ongelma: voiko asiantuntijatieto olla kaikilla ja tuleeko näin olla?

Demokratia rikkaammassa muodossaan on vielä toteutumaton ihanne. Haluamme demokratiaa ja haluamme asiantuntemusta. Mutta meillä ei ole selkeää ajatusta siitä, miten demokratia yhdistetään asiantuntemukseen. Demokratia ymmärretään ihanteeksi, joka toteutuu ja toteutetaan eri asteisena ja jolla voi olla erilaisia muotoja lännessä ja muualla.