maanantai 21. lokakuuta 2019

DEMOKRATIA ON UHATTUNA LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNASSA

Demokratia eli kansanvalta on ihmisten vuosituhansien kuluessa luoma hallintojärjestelmä. Sen perusajatus on, että kansan valitsemat edustajat toteuttavat kansan tahtoa. Lähtökohtana ovat enemmistöpäätökset. Demokraattinen päätöksenteko on levinnyt valtioiden tasolta myös muihin organisaatioihin, kuten kuntiin ja seurakuntiin.
Kuva: Helena Koivu 12 v.
Demokratian länsimainen muoto on ollut käytössä Suomessa ainakin vuodesta 1919. Koska  demokratia perustuu ihmisten säätämiin lakeihin, se ei ole täydellinen ja sitä voidaan käyttää väärin. Jo Aristoteles piti pahana, jos vallanpitäjät käyttivät valtaa vain omiin itsekkäisiin tarkoituksiinsa.

Viime vuosina demokratian ymmärrys ja kunnioitus eri puolilla maailmaa ovat selvästi vähentyneet. Tähän on vaikuttanut myös valtaan päässeiden poliitikkojen vallanhimo ja häikäilemättömyys. Demokratia on uhattuna myös sen mallimaana pidetyssä Yhdysvalloissa, missä nykyinen presidentti näyttää halveksivan demokratiaa. Britannian pääministerit näyttävät suorastaan leikkivän demokratialla.

Jotain samankaltaista demokratian ymmärryksen ja kunnioituksen puutetta näyttää olevan myös Lempäälän seurakunnassa, missä puhutaan maalaiskomediasta. Seurakunnan päättäjien kesken on syntynyt ristivetoa siitä, vuokraako seurakunta Lempäälä-talosta sille varat tilat vai ei.

Kysymys on Lempäälän seurakunnan ja Lempäälän kunnan välisistä sopimussuhteista. Molemmat ovat julkisyhteisöjä, joiden jäsenet ovat suurelta osin samoja ja joiden edustajatkin ovat osaksi samoja. Molemmat rahoittavat toimintaansa jäseniltään keräämillään verovaroilla.

Tällöin tavallisen seurakuntalaisen ja kuntalaisen näkökulmasta ei ole kovin olennaista, näyttääkö toinen olevan jonkin laskelman mukaan vähän hyötymässä tai häviämässä. Jonkin toisen laskelman mukaan tilanne voi näyttää päinvastaiselta. Tämän tyyppisissä arvostuksen varaisissa suhteissa ei ole olemassa mitään millimetrintarkkaa oikeudenmukaisuutta.

Valtioiden tasolla demokratian halveksiminen voi lisätä terrorismia ja sisällissotia tai jopa uhata maailmanrauhaa. Lempäälän seurakunnan tasolla se voi olla omiaan vieraannuttamaan seurakuntalaisia seurakunnan perustehtävistä, aiheuttamaan kirkosta eroamisia ja vähentämään seurakunnan verotuloja.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti