maanantai 1. huhtikuuta 2024

PERSOONALLISUUS JA VALTA

Arvostettu englantilainen historioitsija Sir Ian Kershaw on julkaissut vuonna 2023 suomennetun tutkimuksen nimellä Personality and Power, Builders and Destroyers of Modern Europe. Kirjassaan hän pohtii, mikä nostaa vahvat persoonallisuudet valtaan ja mikä edistää tai rajoittaa heidän vallankäyttöään.

Kysymys yksilön vaikutuksesta historialliseen muutokseen on askarruttanut historioitsijoita. Tutkimuksessa nimetään neljä vallan lähdettä: ideologinen, taloudellinen, sotilaallinen ja poliittinen. Demokratioissa valtaa käytetään valtion kautta, mutta diktatuureissa ikään kuin valtion yli.

Vallankäyttäjissä on samanlaisia luonteenpiirteitä: autoritaarisuus, itsekeskeisyys, määrätietoisuus, päättäväisyys, onnistumisen halu, luonteenlujuus ja motivoituneisuus. Tällaisia yksilöitä sanotaan usein karismaattisiksi. Usein heissä havaitaan myös pelottavia suvaitsemattomuuden tai vihan ilmauksia.

Kaikissa tapauksissa historiallinen vaikutus johtui ainutkertaisista olosuhteista, mitkä tekivät valtaannousun ja vallankäytön mahdolliseksi. Johtajat erottuivat kyvyillään käyttää menestyksellisesti hyväkseen niitä olosuhteita, joiden luomiseen he eivät välttämättä osallistuneet lainkaan.


On vaikea kuvitella suurempaa vastakohtaisuutta persoonallisuudessa ja vallankäytössä, kuin Hitlerin ja Gorbatshovin välillä. Heissä ruumiillistui täysin toisistaan poikkeavin tavoin yksilön merkitys käänteentekevän historiallisen muutoksen toteuttamisessa. Yksikin johtaja voi muuttaa historian kulkua - hyvässä ja pahassa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti