maanantai 1. heinäkuuta 2024

ÄLYPUHELIN VAIKUTTAA IHMISKUNNAN TULEVAISUUTEEN

Amerikkalainen sosiaalipsykologi, moraalin tutkija ja eettisen johtajuuden professori Jonathan Haidt väittää juuri ilmestyneessä kirjassaan Ahdistunut sukupolvi, että puhelimeen perustuva lapsuus on korvannut leikkiin perustuvan lapsuuden.


Nopea siirtymä älypuhelimiin 2010-luvulta alkaen selittää, miksi nuorten ahdistus ja masennus ovat räjähtäneet käsiin eri puolilla maailmaa. Näin tulevista sukupolvista kasvaa onnettomia ja toimintakyvyttömiä.

Älypuhelimet aiheuttavat sosiaalista vajetta, univajetta, tarkkaavaisuuden pirstoutumista ja riippuvuutta, mitkä heikentävät mielenterveyttä. Kun lapsi saa älypuhelimen, se on hänen huomionsa keskipiste ja syrjäyttää kaiken muun.

Toimittaja Anna Tommola esittelee Suomen Kuvalehden numerossa 21/24.5.2024 Jonathan Haidtin teoksen. Johtopäätös on, että lapsen sosiaaliset taidot jäävät vajaiksi, kun he eivät opi toimimaan ryhmässä eivätkä osaa lukea toisten ilmeitä ja eleitä. Mitä mieltä sinä olet?

1 kommentti: