keskiviikko 1. syyskuuta 2021

SODAN JA RAUHAN KESKUS MUISTI

Sodan ja rauhan keskus Muisti avautui Mikkelissä 4.6.2021. Se kertoo sodasta edistääkseen rauhaa. Keskus sijaitsee vanhalla keskuskansakoululla, joka toimi sotien aikana Suomen armeijan päämajana. Samassa rakennuksessa on myös 1970-luvun alussa perustettu Päämajamuseo.

Keskuksen toiminta muodostuu näyttelyistä, joissa yhdistetään uusinta tieteellistä tutkimusta ja viimeisintä teknologiaa. Sen tarkoituksena on auttaa kävijöitä pohtimaan ja ymmärtämään sotaa ilmiönä.

Sodan ja rauhan keskus vaalii sotiemme perinnettä ja veteraanityön henkeä: että se yhteishenki, joka sotien myötä Suomeen syntyi, heijastuisi myös tuleville sukupolville. On tärkeää, että ihmiset oppisivat ajattelemaan näitä tapahtumia ikään kuin suhteessa omaan elämäänsä: mitä sen ajan sankaruus niin rintamalla kuin kotirintamalla merkitsi ja oppimaan siitä ratkaisuja nykymaailmaan ja itselleen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti